Kattungar

Vi är inte med några kullar ännu, men vi räknar med att det blir under våren 2021.

Vår inriktning med katteriet Graziella

Vi vill skapa katter som är friska, bl.a. genom att undvika inavel och detta så långt ner i generationerna som möjligt.

För oss är det inte utseende och vinster i skönhetstävlingar som är huvudsak. Vi vill skapa Burmor som är sociala och har bra temperament, d.v.s är vänliga, trygga och inte dominanta.